مجید مجیدی: این فیلم ها در شان سینمای ایران نیست

این فیلم ها در شان سینمای ایران نیست/شاهد سینمایی هستیم که هیچ نسبتی با فرهنگ کشور و سطح بینش و فکر مردم ندارد/چه به لحاظ موضوع چه پرداخت شاهد. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی