مجید ایست قلبی کرده، توضیح دیگری نداریم!

شما خبرنگار هستید؟ وقتی پاسخ مثبت دادیم جواب داد: مجید ایست قلبی کرده است و توضیح دیگری نداریم که در این باره بدهیم. - ، بعد از خبر ایست قلبی نوه حسین فرکی و درگذشت سعید کنگرانی بازیگر سابق سینما، بی شک خبر غرق شدن مجید غلام نژاد، یک شوک بزرگتر بود. او چند سال در تیم ملی توپ زد، تا آستانه قرمز پوش شدن رفت و نیم فصل برای استقلال توپ زد. مجید حتی در کارنامه خود گل ملی هم دارد، به همین خاطر برای رسانه ها و طرفداران ...
منبع خبر: خبر ورزشی
دسته بندی خبر: ورزشی