مجیدی: دغدغه من اکران جهانی فیلم های ایرانی است

سینماپرس: نخستین اکران فیلم «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی در پردیس کورش برگزار شد و مجیدی در این مراسم بیان کرد: امروز فرصتی است که سینمای ایران از جشنواره های جهانی عبور و به سمت اکران جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی داشته باشد.