مجوز نمایش ۴ فیلم سینمایی صادر شد/ «جن زیبا» پروانه نمایش گرفت

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.