مجوز ساخت چهار فیلمنامه صادر شد/ پیمان معادی فردی را می سازد

پروانه ساخت فیلم های مستانه مهاجر، پیمان معادی، مهدی صباغ زاده و تورج منصوری صادر شد. - مجوز ساخت چهار فیلمنامه صادر شد/ پیمان معادی فردی را می سازد پروانه ساخت فیلم های مستانه مهاجر، پیمان معادی، مهدی صباغ زاده و تورج منصوری صادر شد. شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد که تهیه کنندگانشان چهره های سرشناسی چون مستانه مهاجر، پیمان معادی، مهدی صباغ زاده و تورج منصوری هستند. ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی