مجوز ساخت فیلم های ترانه ای عاشقانه برایم بخوان و آدم نمی شوند صادر شد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، - مجوز ساخت فیلم های ترانه ای عاشقانه برایم بخوان و آدم نمی شوند صادر شد شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم ترانه ای عاشقانه برایم بخوان و آدم نمی شوند مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی