مجوزهای جدید شبکه نمایش خانگی/ پروانه نمایش خانگی «خانه کاغذی» صادر شد

سینماپرس: در جلسه اخیر شورای پروانه ساخت خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، برای فیلم سینمایی «یک قناری یک کلاغ»، «مادری» و «خانه کاغذی» پروانه نمایش خانگی صادر شد.