مجمع فوق العاده کانون کارگردانان سینما

در دوره گذشته دو مجمع عمومی در این باره گذاشته شد که به حدنصاب نرسیدند ولی از نظر شورای مرکزی کانون کارگردانان شرکت نکردن در مجمع عمومی در مورد وزارت کار، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی