مجمع عمومی خانه سینما و یک چالش قانونی

مجمع عمومی خانه سینما در حالی باید در روزهای آتی میزبان برگزاری انتخابات هیأت مدیره باشد که با توجه به قانون الزام ثبت صنوف در وزارت کار، – خبرگزاری آریا- مجمع عمومی خانه سینما در حالی باید در روزهای آتی میزبان برگزاری انتخابات هیأت مدیره باشد که با توجه به قانون الزام ثبت صنوف در وزارت کار، صحت قانونی برگزاری این مجمع با ابهاماتی مواجه است.به گزارش آریا، با توجه به نزدیک شدن موعد قانونی برگزاری انتخابات …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی