مجله مفاهیم سینمایی

سینما به مانند هنرهای دیگر دارای مفاهیم و قواعد و استاندارد های خاص خود است. هدف این مجله از مجموعه مجلات همشهری آنلاین آشناسازی شما با مفاهیم کلیدی سینمایی است. - سینما و تلویزیون > سینمای جهان - همشهری آنلاین:سینما به مانند هنرهای دیگر دارای مفاهیم و قواعد و استاندارد های خاص خود است. هدف این مجله از مجموعه مجلات همشهری آنلاین آشناسازی شما با مفاهیم کلیدی سینمایی است. بسیاری از این قواعد در قالب جزو این ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی