مجری های که در سینما ناموفق بودند

موج اول مجریانی که وارد دنیای بازیگری شدند، از جمله شهاب حسینی و صابر ابر، به موفقیت رسیدند؛ اما در چند سال گذشته، دیگرانی که این راه را طی کردند، - در این عرصه ماندگار نشدند. به گزارش وانانیوز، جهان بازیگری جذابیت های خاص خودش را دارد و شاید به همین دلیل است علاوه بر خیل زیادی از مردم جامعه که سودای بازیگری در سر دارند، هنرمندان سایر عرصه ها نیز از تجربه آن بدشان نمی آید و از همین روست که هر چند وقت یکبار ...
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی