مجری برنامه چالشی زیر باران اتهامات و مخاطرات است

سینماپرس: محمد دلاوری گفت‌وگوهای جنجالی اخیرش در تلویزیون را چنین توصیف می‌کند: خیلی‌ها می‌پرسند تو نمی‌ترسی که اینگونه بی‌پروا مصاحبه می‌کنی؟