متولیان تئاتر دفاع مقدس برای چیزی به جز سلیقه خودشان اعتباری قائل نیستند

سینماپرس: «شب تئاتر» در دهمین برنامه از سری جدید خود به آسیب شناسی سوژه های دفاع مقدس پرداخت.