«متهمین دایره بیستم» از مهمترین مستندهای سال های اخیر است/ چالش یک تحول

سینماپرس: اولین «عصرانه مستند» با نمایش و نقد فیلم «متهمین دایره بیستم» ۱۶ مردادماه با حضور کارگردان و نویسنده اثر و معین کریم الدینی در مقام منتقد برگزار شد.