متن تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «در کمین گل سرخ»

سینماپرس: متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب در کمین گل سرخ که روایتی از زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و به قلم آقای محسن مؤمنی است منتشر شد.