متری شیش و نیم به دنبال اکران در سینماهای جهان

سید جمال ساداتیان ازعلت اسقبال مخاطبان از متری شیش و نیم تا برنامه برای اکران جهانی این فیلم و ... گفت. - 1398/02/08 - 08:30 0 باشگاه خبرنگاران جوان منبع: سنگ تمام گذاشتند که باید از آن ها تشکری ویژه کرد. وی افزود: البته که گروه تولید باید تمام این سختی ها را به جان می خرید واز همه داشته های علمی و عملی خود برای ساخت اثری قابل قبول بهره می برد و خوشبختانه این اتفاق افتاد از این به بعد به همت مردم استقبال هرچه بیشتر می شود،
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی