متری شیش و نیم به دنبال اکران در سینماهای جهان

سید جمال ساداتیان ازعلت اسقبال مخاطبان از متری شیش و نیم تا برنامه برای اکران جهانی این فیلم و … گفت. – سید جمال ساداتیان ازعلت اسقبال مخاطبان از ” متری شیش و نیم ” تا برنامه برای اکران جهانی این فیلم و … گفت. به گزارش سنگ تمام گذاشتند که باید از آن ها تشکری ویژه کرد. وی افزود: البته که گروه تولید باید تمام این سختی ها را به جان می خرید واز همه داشته های علمی و عملی خود برای ساخت اثری قابل قبول بهره می برد …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی