متاسفانه «وزیر جوان وزارت ارتباطات» در هیچ زمانی پاسخگو مسئولان جایزه استیکر نبودند

سینماپرس: نشست خبری دومین جایزه سال استیکر با حضور دبیر، رییس هیات داوران و مدیرعامل آیگپ و رییس جایزه سال استیکر صبح شنبه ۲۰ دی‌ برگزار شد.