متاسفانه آنها که به «حاج قاسم» نزدیک هستند در گفتگو با تلویزیون کمی مشکل دارند

سینماپرس: تهیه‌کننده یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه همه آن‌ها که با حاج قاسم سلیمانی در ارتباط بوده‌اند باید از او سخن بگویند تأکید کرد اگر این حرف‌ها گفته نشود، کم لطفی شده است.