ما و فرزندانمان با افتخار ایرانی هستیم با شناسنامه ایرانی و عاشق حسین و راه حسین

سینماپرس: در روزهای اخیر بازنشر توئیتی از مهناز افشار، بازیگر سینما و تئاتر در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.