ما مقابل فیلم فجر نیستیم!

دبیر اجرایی سینما انقلاب با بیان اینکه “ما هیچ وقت خودمان را در مقابل جشنواره فیلم فجر نمی دانیم”، گفت: جشنواره فجر رویکردهایی داشته و یک محیط هیجانی خوبی ایجاد می کند ولی بحث های نظری در آن جایی ندارد، این خلأ احساس می شد و ما در جایزه ققنوس سعی کردیم این خلا را برطرف و در کنار آن باشیم.
به گزارش تهران۲۴ ، نشست خبری هفتمین هماندیشی سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس که قرار است از ۲۰ ام تا ۲۵ بهمن ماه برگزار شود، صبح امروز ۹ بهمن در تالار شهید آوینی حوزه هنری با حضور دبیر اجرایی و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره برگزار شد.
محمد کوچک دبیر اجرایی سینما انقلاب در ابتدای نشست بیان کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره این است که بتوانیم تولیدات هنری را به یک اثر هنری تبدیل کنیم و راهکار آن هم کنار هم قرار گرفتن هنرمند و اندیشمند است.
او ادامه داد: جشنواره فجر رویکردهایی داشته و یک محیط هیجانی خوبی ایجاد می کند ولی بحث های نظری در آن جایی ندارد. این خلأ احساس می شد و ما هیچ وقت خودمان را در مقابل جشنواره فیلم فجر نمی دانیم بلکه در کنار آن هستیم. امسال هم سال متفاوتی برای جشنواره …