ما اکران سئانسی نمی خواهیم/ سینما به مدیریت تخصصی نیاز دارد

تا وقتی که قوانین درست و عادلانه برای اکران فیلم ها وضع نشود، یک فیلم غیرکمدی هرچقدر هم خوب ساخته شود؛ در میان کمدی های لطمه زننده به سینما موفقیت چندانی در اکران نخواهد داشت. - پوران درخشنده معتقد است: تا وقتی که قوانین درست و عادلانه برای اکران فیلم ها وضع نشود، یک فیلم غیرکمدی هرچقدر هم خوب ساخته شود؛ در میان کمدی های لطمه زننده به سینما موفقیت چندانی در اکران نخواهد داشت. این کارگردان سینما که سابقه ساخت ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی