«مامان مهشید روایتی» تلخ و جذاب از یک دندانپزشک

سینماپرس: مامان مهشید جدیدترین ساخته نوید اسماعیلی فیلمی است که مهمترین موضوع در جامعه یعنی امید بین کودکان و نوجوانان را برای اینده دوچندان می کند