مافیای وطنی را بشناسیم: آقازادگی، خویشاوندسالاری، باندبازی و قبیله سازی

فرزندان مقامات فارغ از موارد استثنایی، سیستماتیک گذرگاه های سیاسی و اقتصادی را قبضه می کنند و این روند به دیگر حوزه ها نیز تسری یافته است. در سینما، - فرزندان کارگردانان و بازیگران وارد چرخه شده و در فوتبال نیز شاهد همین رویه هستیم. جالب اینکه مربیان خارجی نیز که دست ما را خوانده اند، وابستگانشان را راهی ایران کرده و آب و نانی برایشان دست و پا می کنند. : احسان اقبال سعید؛ دانشجوی دکترای مسائل ایران در مطلبی نوشت؛
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: ورزشی