مافیای وطنی را بشناسیم: آقازادگی، خویشاوندسالاری، باندبازی و قبیله سازی

فرزندان مقامات فارغ از موارد استثنایی، سیستماتیک گذرگاه های سیاسی و اقتصادی را قبضه می کنند و این روند به دیگر حوزه ها نیز تسری یافته است. در سینما، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی