مازندران میزبان هنرمندان حوزه تمدنی میراث مشترک و دریای کاسپین می‌شود

سینماپرس: هنرمندان و سینماگران کشورهای حاشیه دریای کاسپین و حوزه تمدنی میراث مشترک برای حضور در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش میهمان استان مازندران می شوند.