ماجرای نیمروز: رد خون از این هفته اکران می شود

رد خون ، پیلوت و آبی به رنگ آسمان از این هفته اکران می شود. نوشته ماجرای نیمروز: رد خون از این هفته اکران می شود اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – 3 فیلم سینمایی ماجرای نیمروز: رد خون ، پیلوت و آبی به رنگ آسمان از این هفته اکران می شود. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز یکشنبه 31 شهریور شورای صنفی نمایش گفت: فیلم ماجرای نیمروز:رد خون از چهارشنبه سوم مهرماه در گروه آزادی اکران می شود.
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی