«ماجان» و «رفقای خوب» پروانه نمایش خانگی گرفتند

سینماپرس: در جلسات اخیر شورای پروانه نمایش خانگی با انتشار نسخه خانگی فیلم‌های سینمایی «ماجان» و «رفقای خوب» موافقت شد.