لیست پرفروش ها در بازار کتاب

فصل اقتصاد – بازار آسیب پذیر کالاهای فرهنگی در ایران به ویژه بازار کتاب، براثر وقایع مختلف به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرد و به شکل شوک های ناگهانی خود را نشان می دهند؛ همان طور که این تاثیر را می توان در میزان فروش کتابفروشی ها در دی ماه و گلایه دست اندرکاران این صنعت به راحتی مشاهده کرد.
شروع امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، التهابات اجتماعی و سیاسی، تغییر قیمت کتاب براثر افزایش قیمت کاغذ به دلیل تغییر ارزش دلار، آلودگی هوا و بسیاری از عوامل ممکن است دست به دست هم دهند تا بار مضاعفی بر دوش صنعت نشر بگذارند؛ صنعتی که به دلیل استقبال محدودتر مخاطبان نسبت به سینما، موسیقی و… در معرض خطر از دست دادن خوانندگان خود است و همین وضعیت، تاحدی رویکرد نسبتا محتاطانه ناشران را توجیه می کند؛ رویکردی که ناشران را به سوی انتشار آثاری عامه پسندتر در مقایسه با آثار ادبی سوق می دهد. همان طور که جدول ارائه شده از برخی کتابفروشی های معتبر که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده و مقایسه پرفروش های ماه گذشته با ماه های پیش از آن نشان از تنوع کمتر در عناوین پرفروش ها دارد. از دلایل این رویداد می توا …