لیست حمایت‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام شد

سینماپرس: جزییات حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از پروژه‌های سینمایی به تفکیک از سال ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۶ منتشر شد.