لکسوس LC 500 در فیلم سینمایی پلنگ سیاه

تیزر تبلیغاتی فیلم سینمایی پلنگ سیاه (بلک پنتر) با نقش آفرینی خودروی سدان لوکس لکسوس LC 500 منتشر شده است که در آن فناوری های استفاده شده در خودرو برجسته می شود.