لغو بلیت نیم بهای سینماها در روز شنبه

محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش، درباره نیم بها بودن بلیت های سینما در روزهای شنبه در سال گذشته هم عنوان کرد: روزهای شنبه از روزهای نیم بها بودن بلیت های سینما حذف شده است مگر اینکه سینمادار به شورای صنفی نمایش درخواست بدهد که در روزهای شنبه بلیت نیم بها ارایه دهد. - : محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش، ضمن تشریح تازه ترین مصوبات شورای صنفی نمایش در جلسه امروز سه شنبه 27 فروردین ماه، از جایگزینی فیلم ...
منبع خبر: ریشه
دسته بندی خبر: فرهنگی