لغو اکران نیم بهای شنبه ها

صابری درباره نیم بها بودن بلیت های سینما در روزهای شنبه در سال گذشته هم عنوان کرد: روزهای شنبه از روزهای نیم بها بودن بلیت های سینما حذف شده است مگر اینکه سینمادار به شورای صنفی نمایش درخواست بدهد که در روزهای شنبه بلیت نیم بها ارایه دهد. - به گزارش عصر شهروند، محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش، ضمن تشریح تازه ترین مصوبات شورای صنفی نمایش در جلسه امروز سه شنبه 27 فروردین ماه، از جایگزینی فیلم سینمایی تگزاس ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی