لطفا برای فوتبال بیشتر از گاو و گوسفندها احترام قائل باشید!

رمراسم برترین های فوتبال ایران با بی نظمی زیادی برگزار شد. مراسم فوتبالی ای که بیشتر به سینما شباهت داشت و افراد غیرفوتبالی زیادی در آن حضور داشتند. -
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: ورزشی