لطفا برای فوتبال بیشتر از گاو و گوسفندها احترام قائل باشید!

مراسم برترین های فوتبال ایران با بی نظمی زیادی برگزار شد. مراسم فوتبالی ای که بیشتر به سینما شباهت داشت و افراد غیرفوتبالی زیادی در آن حضور داشتند. - لطفا برای فوتبال بیشتر از گاو و گوسفندها احترام قائل باشید! مراسم برترین های فوتبال ایران با بی نظمی زیادی برگزار شد. مراسم فوتبالی ای که بیشتر به سینما شباهت داشت و افراد غیرفوتبالی زیادی در آن حضور داشتند. به گزارش ایسنا، مراسم برترین های فوتبال شب گذشته ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: ورزشی