لشکری قوچانی: همه چیز دست به دست هم داده تا سینمای ایران رشد نکند

تهیه کننده فیلم chr(8220)قاتل اهلیchr(8221) می گوید این روزها شرایط اقتصادی به قدری بد شده است که بهترین فیلم های اجتماعی نیز فروش بسیار پایین دارند و اغلب آن ها در حال ضرردهی هستند. – شبکه خبری زیرنویس: تهیه کننده فیلم “قاتل اهلی” می گوید این روزها شرایط اقتصادی به قدری بد شده است که بهترین فیلم های اجتماعی نیز فروش بسیار پایین دارند و اغلب آن ها در حال ضرردهی هستند. به گزارش سینماسینما، منصور لشکری قوچانی …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی