لزوم جلوگیری از انحراف سینمای مقاومت و توجه به فیلمسازان ارزشی/ سینمای استراتژیک حلقه‌ی مفقوده‌ در مدیریت سینما

سینماپرس: به بهانه برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت جمعی از سینماگران با هشدار نسبت به ایجاد انحراف در سینمای مقاومت تأکید کردند: این جشنواره یکی از مهمترین و استراتژیک ترین جشنواره های سینمایی کشور است و باید بسیار گسترده تر برگزار شود؛ متولیان سینما اگر واقعاً برای سینمای ارزشی بهایی قائلند چرا از تولید فیلم هایی با مضامین دفاع مقدس، مقاومت، انقلاب اسلامی و... حمایت نمی کنند؟