لزوم بازنگری در کلیت جشنوار فیلم فجر

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از لزوم بازنگری در کلیت رویدادهای سینمایی، بهره گیری اقتصادی از تجارب چهل ساله سینمای ایران و احتمال انتقال پشتیبانی جشنواره های کودک و فجر به این بنیاد سخن گفت. - علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد فارابی در گفتگو با خبرنگار سینمایی موج در مورد ارزیابی اش از جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: جشنواره های سینمایی حلقه ای مهم از زنجیره صنعت سینما است که به نظر من طی چندسال گذشته، بخش بین ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی