لزوم بازنگری در کلیت جشنوار فیلم فجر / سیاستگذاری و اجرا نه، اما پشتیبانی جشنواره ها به فارابی می آید

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از لزوم بازنگری در کلیت رویدادهای سینمایی، بهره گیری اقتصادی از تجارب چهل ساله سینمای ایران و احتمال انتقال پشتیبانی جشنواره های کودک و فجر به این بنیاد سخن گفت. - است که به نظر من طی چندسال گذشته، بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، به خوبی و کاملا حرفه ای فعالیت کرده و توانسته خودش را در منطقه و جهان تثبیت کند. محدودیت رویدادهای فرهنگی بین المللی ما تحت تاثیر اقتصاد سیاسی وی افزود:
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی