لزوم ابهام زدایی از شفاف‌سازی بودجه خانه سینما

سینماپرس: شفاف‌سازی مالی مدیریت سازمان سینمایی به خانه سینما رسید و در مرحله اول فهرستی از هزینه کرد بودجه‌ای خانه سینما منتشر شد.