لذت رویارویی 2 غول سینمای ایران بر بام فیلم سازی جهان (کن 2018)

جوایز کسب کرده هر کدام از آنها چنان پربار است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت داشتن بخشی از آنها را دارند. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی