لحظاتی شاد با سریال های بهاری تلویزیون

سینماپرس: بهار، فصل نشاط و شادابی است. در این ایام نیز رسانه ملی باید ویترین خود به روی مخاطب را متنوع و شاد عرضه کند.