لاجوردی: خودخواهی مدیران و واهمه از جوانان، باعث حذف بخش نگاه نو شده است/ شاهد پیرشدن سیستم فکری و مدیریتی در کشورمان هستیم

سینماپرس: عباس لاجوردی کارگردان سینما در پی حذف بخش «نگاه نو» در جشنواره فیلم فجر و بی توجهی به فیلم اولی ها در این رویداد سینمایی گفت: خودخواهی مدیران و واهمه آن ها از معطوف شدن توجهات به سمت جوانان، باعث حذف بخش مهم نگاه نو از جشنواره فیلم فجر شده است و گویا آقایان سیاست گذار و تصمیم گیر و مسئول فراموش کرده اند که خودشان هم روزی جوان بوده اند و کسی به آن ها اعتماد کرده که حالا به عنوان مسئول و مدیر در سینمای کشور حضور دارند.