قیمت ۲ میلیونی بلیت های جشنواره فجر در بازار سیاه!

یکی از دلایل تنوع قیمت، ابتکار مسئولان در ارائه ترکیب های مختلف فیلم برای سودای سیمرغ 1 و 2 است. فروشندگان با توجه به سالن سینما و ترکیب فیلمی که آن سالن نسبت به سالن های دیگر دارد، قیمت گذاری کرده اند و به همین دلیل، سری فیلم های سودای سیمرغ 1 و 2 با یک قیمت مشخص در بازار سیاه فروش نمی رود که باید این اتفاق را از دستاوردهای مدیریت جشنواره فجر تلقی کرد.