قیمت بلیت های سینما باید شناور شود

قیمت های بلیت سینما نباید ثابت بماند و باید مانند صنعت های دیگر شناور شود و یک کف و سقف مشخصی داشته باشد. - مدیر شرکت خانه فیلم معتقد است: قیمت های بلیت سینما نباید ثابت بماند و باید مانند صنعت های دیگر شناور شود و یک کف و سقف مشخصی داشته باشد. سعید خانی در گفت وگویی با ایسنا، درباره دلایل افزایش قیمت بلیت های سینما گفت: با میزان تورمی که در سال گذشته ایجاد شده، هزینه تولید فیلم حداقل دو برابر رشد کرده و همچنین ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی