قیمت بلیت های جام جهانی در سینما

علی سرتیپی درباره جلسه 22 خردادماه شورای عالی اکران بیان کرد: در این جلسه دو مسئله مورد بحث قرار گرفت که یکی مربوط به آیین نامه کمیته انضباطی و مواردی همچون تخلفات، - او افزود: مسئله بعدی هم به پخش مسابقات فوتبال در سینماها مربوط می شد که مقرر شد شش مسابقه از بازی های جام جهانی در سینماها با هماهنگی های لازم پخش شود که از این میان سه بازی به مسابقات ایران، دو مسابقه به نیمه نهایی و یکی هم مسابقه فینال مربوط می شود.
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی