قیدش را زدم!

اوقات فراغتم را با هر چه پر کنم بهتر از آن است که مسیری طولانی و پرپیچ و خطررا طی کرده تا ساعاتی را صرف تفریحی کنم که با کمی صبر در شهر و خانه خود می توانم داشته باشم. - پس عطایش را به لقایش بخشیده و قیدش را می زنم. به گزارش ایسنا، امروزه سینما به عنوان یکی از بزرگترین ابرقدرت های فرهنگسازی در دنیا و به عنوان یکی از عناصر فرهنگی تأثیر بسزایی در رشد ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و تجاری مردم هر جامعه ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی