قول های شهردار به اهالی سینما در اوج بحران برف و سرمای تهران!

شب گذشته دوشنبه 9 بهمن ماه محمدعلی نجفی شهردار تهران در بازدید از موزه سینما با هنرمندان و سینماگران نیز دیدار کرد.