قوانین سینماداری پس از نیم قرن بازنویسی شد

آیین نامه مرتبط با قوانین راه اندازی و اداره سالن های سینمایی که نسخه اولیه آن در سال 45 به تصویب رسیده بود پس از 53 سال بازنویسی شد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی