قهرمان بدون تغییر همذات پنداری را برای مخاطب سخت می کند

کارگردان سینما و مدرس کارگاه قهرمان سازی بومی در سینما ، همذات پنداری مخاطب با قهرمان بدون تغییر در فرآیند داستان یا فیلمنامه را سخت توصیف کرد و گفت: -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی